Nederland Hermes Birkin Evelyne Zak Replica Online Outlet

Fukushima kerncentrale straling lekken hoog water

Beheer Fukushima, Tokyo Electric Power Company birkin bag hermes men 22, zei aantal sensoren om kerncentrales te hoge straling monitoren lekkende riolering kwijting aan 2015 popular hermes birkin colors de zee.

Deze onderneming, deze sensoren in Birkin Birkin Bag Hermes Sizes een goot in de Fukushima Daiichi kerncentrale, lokale tijd Birkin Bag Hermes Sizes geïnstalleerd om 10.00 uur op de 22e-monitor stralingsniveaus aan riolering 50-70 keer hoger dan normaal ontladen.

Een woordvoerder zei dat deze onderneming, deze sensoren laten zien dat het stralingsniveau van afvalwater is afgenomen, maar nog steeds 10 tot 20 keer hoger dan normaal. Riolering onduidelijke redenen plotselinge toename van Birkin Bag Hermes Store de stralingsniveaus, is het onduidelijk op dit niveau geleidelijk afnemen.

Hij vertelde AFP verslaggevers: "Door middel van een dringende onderzoek en monitoring van andere sensoren, denken we niet de riolering opslagtank lekt straling...... hebben we deze goot gesloten en waarbij de sensor monitoring, observatie (stralingsniveaus trends). "

De riolering is niet alleen radioactief, maar ook enorme reserves, gecombineerd met grondwater uit de nabijgelegen bergen en de continue instroom van afvalwater wordt steeds groter.

Internationaal Agentschap voor Atoomenergie zei 2015 birkin hermes bag onlangs dat Tokyo Electric Power Company in Fukushima clean-up werk in "significante vooruitgang." Het bureau stelde dat Japan behandelde afvalwater geloosd in zee kan zetten.