2015 Hermes Birkin Evelyne Bags Norge Replica Online

Ifølge flere utenlandske medier rapporter, EU-kommisjonen den 25. i et utkast politikk forslag i 2050 for å nå verdens utslipp av klimagasser innen 2010 å redusere den langsiktige målet på 60%. EU-kommisjonen godkjente anmodning fra medlemslandene og Europaparlamentet plan.

Dette forslaget er sett rundt i Europa i det 21. FN-konferansen om klimaendringer på en avtale om å utvikle et nytt rammeverk for å takle den globale oppvarmingen. Ifølge europeiske medier rapporter, sist oktober 24, EU 28 medlemsland har gjort det klart i Energy and Climate Agreement i 2030, 40% utslippsreduksjon, fornybar energi sto for opp til 27 prosent og annet innhold avtale mening. Dokumentet er åpenbart basert på det ovennevnte er et stort skritt fremover. Det nye forslaget følger den forrige verdien av langsiktige mål EUs, men ennå ikke 2014 hermes birkin replica cheap sendt inn i 2020 etter at landets mellomlang sikt mål for eller vil danne press.

EUs klimagassutslipp ytelsen betraktelig. Ifølge European Environment Agency offisielle data, i 2012 EUs utslipp av klimagasser fortsetter å synke 1,3% nedgang i løpet av 1082 tonn i 1990, lavere med 19,2%, i 2020 for å oppnå utslippsreduksjon målet på 20% er ikke noe problem. Hvis implementert i henhold til satsen i 2030 vil være EUs hermes birkin bag utslipp av klimagasser med 40% er ikke unnvikende. I tillegg statistiske data, siden 1990, økte EUs BNP med Fake Hermes Birkin Bags 45%, men redusert klimagassutslippene med 19%, noe som gjør EUs utslippsintensiteten (dvs. etablering av klimagasser per € 1 utslippene BNP) falt med 50% Samtidig, EUs per innbygger karbonutslipp fra 12 tonn i 1990 ned til 9 tonn.

EUs utslipp av klimagasser ble redusert hovedsakelig på grunn av bevaring innsats av transportsektoren og industrisektoren, samt øke mengden av bruk fornybar energi. EU under European Environmental Protection Agency utgitt en rapport den 17. denne måneden at bruk av vind, sol, biomasse og andre fornybare energikilder for å effektivt fremme reduksjon av klimagassutslippene i Europa, mens fornybare energiteknologier og bidrar til å sikre energisikkerhet. 2013, EU sto for fornybar hermes birkin 35cm gold energi i energibruken har økt. Innenfor EU, året for fornybar energi opp til birkin hermes free dating ca 15% av det totale energiforbruket. Blant dem, Sverige, Latvia, Finland og Østerrike bruk av fornybar energi i den totale energien i forholdet stiger 1/3, men Malta, Luxembourg, Nederland og Storbritannia er fortsatt under 5%. Imidlertid er andelen av fornybar energi fortsatt liten. Kull, olje, naturgass og andre fossile brensler fortsatt dominerer hermes birkin 35 vs 40 EUs totale energiforbruk på ca 3/4 for å bringe klimaendringer, luftforurensning og andre aspekter av stress.

EU sa de store økonomiene nå opptar 80 prosent av klimagassutslippene på verdensbasis. Særlig bør EU, USA og Kina i miljøvern være i forkant. Ifølge EU-dokumenter, er EUs andel av de globale utslippene 9%, mens USA stod for 12%, mens Kina sto for 24%, disse tre store økonomier sto for nesten 50% av den globale aksje.

Miljøvernere for utslippsreduksjon plan foreslått av EU også velkommen. For fem-års plan for å foreta en gjennomgang av EU, var grønn NGO som en innrømmelse. Organisasjonen mener også at EU og AU skal, Latin-Amerika, de minst utviklede landene er mest berørt av klimaendringer og andre land for å bygge allianser for å nå en endelig avtale.